/  2015

Mają na celu uświadomić rodzicom i opiekunom, jak ogromne znaczenie we wspieraniu wszechstronnego rozwoju małego człowieka odgrywa właściwa edukacja muzyczna ich dzieci oraz mają służyć wyposażeniu ich we właściwy wachlarz z narzędzi do podejmowania samodzielnych prób umuzykalnianiem swych pociech.

Nasze koncerty to spotkania dla całych rodzin, podczas których aktywny udział w przebiegu koncertu biorą zarówno prowadzący, jak i uczestnicy. Utrzymane są w iście gordonowskiej konwencji: wszyscy uczestnicy siedzą na podłodze, aktywnie uczestniczą w całym koncercie, wraz z Prowadzącymi wspólnie

Na czym polegają?Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia odbywają się w formie śpiewanek i rytmiczanek