Zajęcia

NA CZYM POLEGAJĄ?Zajęcia polegają na stymulowaniu rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.Zajęcia odbywają się w formie śpiewanek i rytmiczanek – dzieci poprzez zabawę poznają melodie w różnych skalach modalnych czy proste i skomplikowane rytmy. Ważne, by dziecko miało pełną swobodę ruchu, stąd to dorośli mają podążać za jego ruchem, nie zmuszając go do siedzenia w miejscu. Tym bardziej, że pierwsze lata życia malucha to najlepszy, a zarazem najważniejszy, czas na naukę języka muzycznego.CO DAJĄ ZAJĘCIA?

W czasie zajęć dzieci uczą się odnajdywać tonikę na zakończenie melodii, co jest osiągnięciem wyłącznie słuchowym, nie podpartym żadną zbędną wiedzą teoretyczną. Dotyczy to melodii zarówno w tonalności dur -moll, jak i innych skalach. Jest to ogromny atut metody Gordona. Rozwija ona także poczucie rytmu. Dzieci doskonale wyczuwają makro -i mikrobity (większe i mniejsze jednostki metryczne) i realizują czasem zaskakująco trudne przebiegi rytmiczne.

Na zajęciach gordonowskich wzbogacany jest słownik słuchowy dziecka, rozwijana wrażliwość słuchowa, kształtowany głos, doskonalone umiejętności śpiewania, podejmowania różnych działań, współdziałania z innymi, naśladowania i wywoływania reakcji ruchowych. Faktem jest bowiem, że dziecko, które od pierwszych miesięcy swojego życia ma kontakt z muzyką, pełniej się rozwija, szybciej reaguje na bodźce zewnętrzne oraz ma lepszy kontakt ze światem.

Poza tym kształcenie muzyczne dzieci stymuluje zdolności komunikacyjne. Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice u swych dzieci obserwują zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję. Ponadto maluchy znacznie łatwiej i na dłuższy czas potrafią koncentrować swoją uwagę, co oczywiście wpływa na rozwój intelektualny. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia muzyczne wg teorii E.E.Gordona jeszcze przed pójściem do placówki oświatowej posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, jak również potrafią koordynować swoje ciało do pracy z muzyką. Przede wszystkim jednak muzyka, ze względu na jej rozumienie, jest dla nich czystą przyjemnością

SZCZEGÓŁY

By wziąć udział w zajęciach należy dokonać wcześniejszej rezerwacji miejsc! Ilość uczestników ograniczona!

Koszt zajęć: wejście jednorazowe – 40 zł ( dziecko+ opiekun)

wejście jednorazowe – 55 zł (2 dzieci z opiekunem)

Karnet dla 1 dziecka/4 zajęcia 140 zł ( ważny 5 tygodni)

Karnet dla 2 dzieci – rodzeństwo/4 zajęcia 190 zł

Dodatkowy opiekun + 10 zł

Na zajęcia zapraszamy dzieci z osobą dorosłą (rodzice, dziadkowie, opiekun). Zabieramy ze sobą wygodny strój (większość czasu spędzamy na dywanie), zmieniamy obuwie, można oczywiście pozostać w skarpetkach. Zajęcia prowadzone są w formie ” śpiewanek i rytmiczanek” kierowanych bezpośrednio do dzieci. Rodziców zachęcamy do czynnego uczestnictwa, nikt nie ma tak dobrego kontaktu z dzieckiem, jak rodzic.

Dzieci ( te poruszające się samodzielnie) mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. Raczej dorośli podążają za dzieckiem. Ucho pracuje nawet w czasie zabawy. Na każdych zajęciach chętni będą mogli dowiedzieć się więcej na temat samej teorii uczenia się muzyki.

Zapisów na zajęcia dokonujemy drogą mailową pod adresem: info@musicbabyart.pl lub telefoniczną pod nr +48 793-312-500.

xxx