WARSZTATY

Mają na celu uświadomić rodzicom i opiekunom, jak ogromne znaczenie we wspieraniu wszechstronnego rozwoju małego człowieka odgrywa właściwa edukacja muzyczna ich dzieci oraz mają służyć wyposażeniu ich we właściwy wachlarz z narzędzi do podejmowania samodzielnych prób umuzykalnianiem swych pociech.